Empreendimento Habitacional da Casa do Arco

Localización: Lisboa, Portugal | Intervención: Renovación